Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4
ul. Urzędnicza 65
30-074 Kraków
Tel/fax: 12 633 04 58
www.zspnr4.pl

w skład zespołu wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku
e-mail: sp34@sp34.pl
www.sp34.pl

oraz:

Samorządowe Przedszkole nr 55
e-mail: przedszkolenr55@wp.pl
www.pnr55.pl

Strona ZSP nr 4 w Biuletynie Informacji Publicznej
Rekrutacja do przedszkoli Rekrutacja do szkół podstawowych